lucy

"Transcriptie is in de taalkunde het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een gesproken taaluiting."
[Wikipedia transcriptie taal]

DLUX levert transcripten in twee verschillende formaten. Afhankelijk van het doel van de transcriptie worden, in samenspraak met u, de geluidsopnamen woordelijk en letterlijk uitgeschreven.
Onze transcripten worden altijd aangeleverd in foutloos Nederlands (Engels of Duits) in een zeer duidelijke opmaak en voorzien van nauwkeurige time markers [tijdsnotatie tot op de seconde nauwkeurig].

Soorten transcriptie

>  Woordelijk
>  Letterlijk
>  Order plaatsen

Woordelijke transcriptie

Bij een woordelijke transcriptie wordt een gesprek of monoloog zo goed als letterlijk uitgeschreven, echter kromme zinnen worden waar mogelijk rechtgezet en niet relevante woorden of uitingen, zoals eh's, stopwoordjes, versprekingen, herhalingen en doodlopende zinnen, worden achterwege gelaten. In situaties waarbij men in spreektaal spreekt, zoals in interviews, zou anders de tekst al snel onleesbaar worden.
Woordelijke transcriptie is het meest gangbare formaat transcriptie. Het is een schriftelijke weergave van de tekst zoals de sprekers het hebben bedoeld en het voldoet daarmee aan de eisen van correct citeren.
v/a € 1,49 per opnameminuut*

* Het "vanaf"-tarief geldt bij een goede opnamekwaliteit waarop sprekers duidelijk verstaanbaar zijn. Zie ook onze tarieven. DLUX behoudt zich het recht voor om opnamen te weigeren die slecht te verstaan zijn.
↑ overzicht soorten transcriptie

Letterlijke transcriptie

Bij letterlijke transcriptie wordt het geluidsbestand wel precies uitgeschreven zoals de sprekers het hebben gezegd. Niet alleen wordt elk woord [inclusief stopwoordjes, herhalingen, gestotter, interrupties en doodlopende zinnen], op papier gezet, ook zaken als stiltes, uitroepen en telefoongerinkel worden in een letterlijk transcript genoemd. Soms is dat namelijk van belang, bijvoorbeeld in de rechtszaal of bij ondertiteling of vertaling. In alle andere gevallen wordt het letterlijk transcript afgeraden omdat het de tekst onleesbaar kan maken.
v/a € 1,99 per opnameminuut.
↑ overzicht soorten transcriptie

Order plaatsen of offerte aanvragen

Nadat u heeft besloten welke soort transcriptie aan uw eisen voldoet, en u zelf, aan de hand van onze tarieven, heeft uitgerekend wat het u ongeveer gaat kosten, stuurt u uw audio-bestanden via een beveiligd kanaal naar ons op d.m.v. deze button.

upload audio

De opname wordt at random door ons beluisterd en beoordeeld, waarna wij de offerte sturen naar het e-mailadres dat u voor de upload heeft gebruikt.
Uploaden is gratis en vrijblijvend, het is veilig en eenvoudig en er is geen registratie of inschrijving voor nodig. Upload nu uw audio!

U mag ook e-mailen naar DLUX info@DLUX.nl en daarin uitleggen wat de bedoeling is.
Of u maakt gebruik van ons contactformulier.
Of u belt naar DLUX 06–26 106 006 en u krijgt een van onze vriendelijke secretaresses aan de lijn.
↑ overzicht soorten transcriptie


 English
naar linkedin